top of page

Obujamo ljudsko zeliščarstvo in ga osvetljujemo z izsledki sodobne fitoterapije,

• spoznavamo okoliško vegetacijo, sadimo, gojimo in nabiramo zeli,

• z metodami goetheanističnega naravoslovja proučujemo različne pokrajine, rastlinski svet, podnebje in nebesne postavitve,

• skupaj proučujemo raznovrstno literaturo in odkrivamo nove pristope v naravoslovju, kmetijstvu in medicini,

• učimo se pravilnega pristopa do proučevanja rastlin, njihovih učinkov in uporabe,

• izdelujemo različne domače zeliščne pripravke,

•​ učimo se o osnovnih principih homeopatije in antropozofske medicine,
• obdelujemo tla, učimo se biodinamičnega kmetovanja in spoznavamo celovitost procesov znotraj kmetije,

• spodbujamo umetniško in literarno ustvarjanje,

• učimo se raznovrstnih spretnosti,

• uživamo v terenskem delu, ekskurzijah in pohodih,

• spodbujamo naravovarstvo in ekologijo, humanost in etiko v znanosti,

• spodbujamo kreativnost in inovativnost na različnih področjih človeškega delovanja,

• še posebej spodbujamo samostojno raziskovalno delo,

• skrbimo za zdravstveno preventivo in krepitev psiho-fizičnega zdravja ter prisegamo na zdrav način življenja,

• želimo si zdravih medčloveških odnosov, medsebojno povezanost in sodelovanje,
• izdajamo publikacije in prevajamo tujo literaturo,

• se povezujemo s sorodnimi društvi in drugimi organizacijami.

Za povečavo klikni na sliko!

Avtorica slik je Vesna​​ Forštnerič Lesjak

V te namene prirejamo RAZNOVRSTNA IZOBRAŽEVANJA:

predavanja,

praktične delavnice,

seminarje,

učne in delovne skupine,

raziskovalne projekte,

ekskurzije...

Ponujamo in organiziramo jih tudi za ZUNANJE NAROČNIKE.

Letak

Naravoslovno​

izobraževalno ​

društvo

Sapientia

Iskrice

  

   "Učiti se 

   ne  pomeni

   polniti 

   prazno posodo,

   učiti se  pomeni

   razplamteti ogenj."

 

​​Heraklit 

(okoli 520 - 460 pr.Kr.)

  

   "Naša prihodnost

   je odvisna od tega,

   v kolikor bomo

   Zemljo spoznali

   kot organizem

   in človeka

   kot posameznika." 

Dr. Rudolf Steiner 

bottom of page